Svenska Rominstitutets vänner inbjuder gamla och nya vänner till Oförlikneliga Florens med fil. dr Börje Magnusson den 27/3-3/4 2020
Börje Magnusson är docent i konstvetenskap. Han var intendent vid Nationalmuseum 1972-1992, där han ansvarade för utställningar i de mest skiftande ämnen, från Leonardo da Vinci, Rafael och Rembrandt, till John Bauer, Lennart Rodhe och Svenska filmaffischer. År 1992 blev han vice föreståndare för Svenska institutet i Rom och arbetade där till 2008. I Rom ledde han den årliga kursen i konstvetenskap: under två månader varje höst studerade svenska doktorander Roms viktigaste monument från antiken till idag. Utflykter gjordes till platser runt Rom samt längre exkursioner till bl.a. Assisi, Siena och Florens. Han organiserade också internationella seminarier om svenskar i Rom, som Olaus Magnus, drottning Christina och Nicodemus Tessin d.y. Han skrev en guidebok om Rom (2001, 590 sidor). En frukt av hans undervisning är också boken ”Förvandlingskonst” (2007), som presenterar antik mytologi med utgångspunkt från den romerske poeten Ovidius verk Metamorfoser.

En resa till Florens för Rom-älskare
Florens är ett enastående fenomen. Staden var runt år 1300 en av de folkrikaste städerna i Europa, dess guldmynt var den internationella valutan, handelsmän och banker hade kontor överallt och finansierade påvar och monarker. Florens utvecklade en enastående kulturell och konstnärlig verksamhet med författare som Dante och Boccaccio, målare som Giotto, Fra Angelico, Botticelli och Leonardo da Vinci, skulptörer som Donatello och Michelangelo, arkitekter som Brunelleschi och Vasari. Florentinarna var stolta över allt detta, samtidigt som politiken var både kaotisk och brutal. Franciskanermunken San Bernardino sade i en straffpredikan 1424: Italien är det mest intelligenta landet i Europa, Toskana den intelligentaste regionen i Italien, Florens den mest intelligenta staden i Toskana – men också den mest korrupta, för när alla gåvor förenas med illvilja får man de ondskefullaste männen. I slutet av århundradet försökte den ännu strängare munken Savonarola få florentinarna att bränna upp alltsammans men blev själv bränd på bål.
Det råder en symbios mellan Florens och Rom. Ur romvännens perspektiv är Florens staden bakom återuppväckandet av den döda ruinstad som påven flytt från. Renässansens Rom skapades till stor del av konstnärer från Florens – som först hade varit i Rom och studerat ruinerna. Familjen Medici hade en huvudroll. Påven Eugen IV var Cosimo d.ä:s gäst i tio år, och invigde Florens nya katedral 1436. Banden stärktes ytterligare i början av 1500-talet då två medlemmar av familjen Medici valdes till påve, och Michelangelo tvingades dela sin tid mellan de två städerna.
Om det florentinska arvet märks i Rom, bjuder Florens på den fullständiga bilden, där medeltid och renässans fortfarande dominerar stadens kärna. Från vårt bekväma och välbelägna hotell gör vi varje dag vandringar i centrum, där avstånden är små. Vi beser de stora monumenten: Baptisteriet, Katedralen med sin väldiga kupol, Giottos kampanil och Palazzo Vecchio, stadshuset. Vi besöker de medeltida kvarter där Dante verkade innan han dömdes till döden men i stället landsförvisades 1302. Vi stiftar bekantskap med familjen Medici, som tog makten på 1430-talet och sedan som storhertigar av Toskana på 1500- och 1600-talen skapade internationellt ryktbara furstliga miljöer, främjade vetenskap och samlade konst. Vi besöker några av världens främsta museer, Uffizierna och Palazzo Pitti, och vi kan vandra i den vidsträckta Boboliträdgården. Men vi gör också en utflykt i storhertigdömet och besöker etruskerstaden Volterra på sin höga klippa, njuter av gott vin bland vårfagra böljande kullar.


Intresseanmälan hittar du här


Dag 1
Fre 27/3
Utresa
Morgonflyg med SAS från Arlanda och Landvetter via Kastrup till Bologna. Efter den gemensamma transfern tar vi in på vårt centralt belägna hotell Croce di Malta i Florens och äter lunch på någon av de trevliga restaurangerna i närheten. Tid för vila. Introduktionspromenad till närbelägna sevärdheter med Börje Magnusson, som avslutas med en drink på hotellets terrass. På kvällen välkomstmiddag på en trevlig toskansk restaurang vid hotellet.
Dag 2
Lör 28/3
Uffizierna
Dagen ägnas åt ett grundligt besök i Uffizierna, de mediceiska storhertigarnas förvaltningspalats som emellertid snart istället blev hem för en av världens absolut förnämsta konstsamlingar med Botticellis ”Våren” och ”Venus födelse”, målningar av Giotto och Leonardo da Vinci, Tizians ”Venus från Urbino”, Rafaels porträtt av den fete Medicipåven Leo X och mycket, mycket mer.
Eftermiddagen ledig för egna strövtåg.
Dag 3
Sön 29/3
Stadens religiösa och politiska centrum
Vi beser stadens religiösa centrum: Besök i baptisteriet (S. Giovanni) från 1000-talet. Vi beundrar Domen (S. Maria del Fiore) påbörjad på 1290-talet, med sin väldiga kupol, Brunelleschis geniala storverk som var färdigt på 1430-talet och den nästan lika höga kampanilen som Giotto påbörjade samt välgörenhetsinrättningar som fungerar än i dag. Sedan tar vi en sväng genom Dantes kvarter, de trånga gamla gränderna söder om Domen, där den raka huvudgatan, Il Corso, har antika anor. Vi passerar ”skyskrapan” Orsanmichele, en osannolik kombination av sädesmagasin och kyrka från 1300-talet, som de allsmäktiga skråna prydde med skulpturer av sina skyddshelgon. Sedan är det dags för Palazzo Vecchio, stadens politiska maktcentrum sedan omkring 1300, varifrån Florens fortfarande styrs. Politisk symbolik präglar platsen framför, Piazza della Signoria. Den flankerar palatset på två sidor och fylldes undan för undan med skulpturverk. Vår vandring slutar lagom till lunch vid Ponte Vecchio, stadens äldsta bro över floden Arno och länge den enda.
Dag 4
Mån 30/3
Volterra - Vigna Bocelli
Vi åker söder- och västerut genom det vackra toskanska landskapet till den etruskiska bergsstaden Volterra, en av de många självständiga stadsrepubliker som Florens tvingade in under sitt välde på 1400-talet. Här som på andra platser vittnar bastanta befästningar om florentinsk makt. Innan antikens romare lade under sig provinsen var staden en av de mäktigaste och härskade över en stor del av västra Toskana. Här fanns åtråvärda mineraler, salt, alun, mm. Staden är fortfarande känd för arbeten i alabaster och sin medeltida stadskärna, numera också för att ha inspirerat TV-ålderns vampyrberättelser. Börje Magnusson visar katedralen och baptisteriet. Lunch och egen tid i Volterra förslagsvis ett besök på det fina etruskermuseet Mario Guarnacci. Därefter åker vi till den vingård som tillhör tenoren Andrea Bocellis familj och avsmakar deras utmärkta viner med goda tilltugg från trakten. De berättar om vintillverkningen och gårdens historia. Vi gör ett kort besök på utomhusteatern Teatro del Silenzio, belägen mitt ute i landskapet, där Bocelli varje år har en stor utomhuskonsert.
Dag 5
Tis 31/3
Medicis Florens
I centrum står familjen Medici, som under 1400-talet erövrade en nästan obestridd, ledande ställning i Florens, och sedan som storhertigar regerande hela Toskana i flera sekler. Basen var Palazzo Medici, som Cosimo d.ä. uppförde på 1440-talet. I det av Benozzo Gozzoli utsmyckade kapellet uppträder familjens medlemmar i heliga tre konungars följe på väg till Betlehem, en fresk som täcker tre av väggarna. Den intilliggande kyrkan S. Lorenzo, invigd på 300-talet, nybyggdes och blev familjens gravkyrka: Cosimo är begravd framför huvudaltaret, hans far och andra familjemedlemmar i ”Gamla Sakristian”, och på 1500-talet byggde Michelangelo ”Nya Sakristian” och skulpterade de berömda monumenten över nästa generationer och på 1600-talet uppfördes en väldig tillbyggnad för storhertigarnas gravar. Vi besöker också dominikanklostret S. Marco, som stod under Cosimo d.ä:s särskilda beskydd; han lät uppföra ett bibliotek där och hade en egen cell att dra sig tillbaka till - den enda tvårummaren. Klostret är mest känt för målarbrodern Fra Angelico, som dekorerade de enskilda cellerna, kapitelsal mm. I slutet av 1400-talet var Savonarola prior i klostret, den stränge reformatorn som ådrog sig kyrkans onåd och brändes på bål framför Palazzo Vecchio 1498.
Dag 6
Ons 1/4
S. Maria Novella- S. Croce
Vi går till dominikanernas huvudkyrka S. Maria Novella, granne med vårt hotell. Kyrkans fasad är en nyskapelse av renässansarkitekten Leon Battista Alberti, och en förebild för 1500- och 1600-talets kyrkofasader. Inuti finner man några av de rikast dekorerade kapellen från det sena 1400-talet – i huvudkapellet har Domenico Ghirlandaio i en serie scener ur helgonlegenderna även avbildat sin florentinska samtid. I långhuset finns en fresk av Masaccio, en av måleriets stora förnyare – han dog ung. Klosteranläggningen, som omsluter flera inre gårdar, var stor nog att hysa påven och hans följe, när denne vistades i staden. I kapitelsalen understryker freskerna från mitten av 1300-talet dominikanernas speciella roll. I en vy av Florens framställs de som Herrens förkämpar, de liknas vid vallhundar (domini canes, d.v.s. Herrens hundar). Denna orden stod tidigt för inkvisitionen, den rätta lärans övervakare och i ”Thomas Aquinas triumf ” framhålls dess lärdom och fostrande uppgift.
Den stora öppna platsen framför var tänkt för predikan till massorna, men har även använts för folknöjen: Obeliskerna markerar vändpunkterna för den kapplöpning med häst och vagn som storhertigarna instiftade på 1500-talet.

På eftermiddagen ägnar vi oss åt franciskanernas S. Croce, en kyrka lika stor som Domen, med två stora klostergårdar och stor öppen predikoplats framför fasaden. Flera kapell dekorerades av Giotto på 1310-talet, ytterligare andra av hans arvtagare. Renässansen är väl representerad genom verk av Donatello, Brunelleschi och andra. Kyrkan är fylld av gravar med rik skulptural utsmyckning, flera utsökta s.k. humanistgravar från 1400-talet, likaså monument över Michelangelo, Giacchino Rossini, m.fl.
På piazzan framför spelades sedan 1400-talet under fastan en sorts fotboll, som mera liknar rugby och ofta var en blodig historia. Spelet lär ha antika anor och påstås vara ursprunget till dagens fotboll.
Dag 7
Tors 2/4
Palazzo Pitti
Vi tillbringar några timmar i Palazzo Pitti på södra sidan av Arno. Det byggdes av den kolossalt rike bankiren Luca Pitti, en rival till Medicis. Vid mitten av 1500-talet togs det över av storhertigen Cosimo I de’ Medici och hans gemål. Trots sin storlek byggdes det ut till flerdubbel storlek och en vidsträckt park anlades i sluttningarna bakom, med skulpturer, grottor och vattenkonster, Boboliträdgården. Salarna dekorerades av tidens främsta konstnärer och delar av Medicéernas väldiga konstsamlingar hamnade där. Palatset var en av barockens främsta furstliga miljöer och inspirerade bl.a. Nikodemus Tessin när han planerade Stockholms slott.

Dag 8 fredag 3/4 Hemresa
På eftermiddagen transfer till Bolognas flygplats för hemresa vid 18-tiden med SAS via Kastrup till Arlanda eller Landvetter.

RESEFAKTA:
Medlemskap i Rominstitutets vänner krävs för deltagande i resan. Föreningens bankgiro är
485-9013.
Årsavgift 300:- per person, för par/sammanboende 400:-
Resan innebär en hel del promenader så resenärerna bör kunna förflytta sig utan svårigheter.
Pris från Arlanda inkl. flygskatter: 18.850:-
Pris från Kastrup inkl. flygskatter: 17.950:-
Pris från Landvetter inkl. flygskatter: 20.350:-
Bokning från Kastrup och Landvetter senast 12 okt. pga SAS nya villkor.
Enkelrumstillägg (i mån av tillgång): 3.800:-
Anmälningsavgift: 2.000:- att betalas omgående efter betalningsavisering. Dras av vid slutbetalning den 18/2. Bankgiro 5169 - 6672 PARADISRESOR
Avbeställningsskydd kan tecknas genom Europeiska ERV www.erv.se tel. 0770 456 900 och betalas inom två dagar efter att anmälningsavgiften erlagts. Kontrollera att ni har reseförsäkring!

I resans pris ingår: Flyg från Arlanda/Landvetter/Kastrup till Bologna tor, del i dubbelrum på vårt fyrstjärniga hotell i Florens med bufféfrukost, välkomst- och avskedsmåltider, vinprovning med tilltugg, transporter i turistbuss och utflykter enligt program, inträdesavgifter, fil dr Börje Magnussons ciceronskap, lokalguide Elisabetta Marchi, reseledning från Paradisresor samt eu-moms. När måltiderna inte ingår äter de som önskar tillsammans.

Gör en intresseanmälan på vår hemsida www.paradisresor.se eller ring tel. 0702-259992.
Org. nr 96 96 00-58 50. SRF:s (Svenska Resebyråföreningens) villkor för paketresor gäller. Vi har F-skattebevis. Lagstadgad resegaranti är ställd till Kammarkollegiet. www.kammarkollegiet.se

 
Resor | Om Paradisresor | Kontakt | ResevillkorDomen i Florens. Foto: ENITDavid av Michelangelo på Piazza della Signoria. Foto: iStockphotoDante och den gudomliga komedin i Domen. Foto: iStockphoto

 
SRF
 

Det minoiska Kreta - Europas första högkultur 26/9-3/10 2019 med fil dr Niklas Hillbom

Klassiska Kampanien: Capri, Paestum och Pompeji 14-21 april 2020 med fil. dr Niklas Hillbom Sorrento-Paestum-Flegreiska fälten-Capri-Pompeji-Vesuvius-Neapel-Herculaneum

Medelhavsmuseets vänner inbjuder gamla och nya vänner till FRÅN HAV TILL HAV I ETRUSKERNAS SPÅR den 28/4-5/5 2020 med fil. dr Allan Klynne Bologna-Comacchio-Murlo-Volterra-Vulci-Tarquinia-Viterbo-Aquarossa-Tuscania-San Giovenale-Cerveteri-Pyrgi-Rom
Visa alla resor


Måsungevägen 1 - 131 50 Saltsjö-Duvnäs - Telefon/Fax: 08-718 07 13 - E-post: info@paradisresor.se